Informacja

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Centrum Stomatologii Estetycznej DENTARIA Aneta Nadolna ul. Św. Katarzyny 4 w Tarnowie na zdrowie ludzi i na środowisko w związku ze stosowaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Na podstawie analiz, pomiarów dozymetrycznych oraz systematycznych ocen dokonywanych przez uprawnione osoby Kierownik Jednostki Organizacyjnej przekazuje informację o braku negatywnego wpływu prowadzonej działalności związanej ze stosowaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (aparat rtg do ekspozycji punktowych). Założone limity użytkowe oraz dawki graniczne zarówno dla pracowników jak i osób z ogółu ludności nie są przekraczane. Wszelkie podjęte działania redukują narażanie do możliwie najniższego poziomu.